AlfaTrust Certification S.A este furnizor acreditat de servicii de certificare conform Ordinului 636 din 04.11.2014.
Puteti obtine rapid si simplu un certificat digital calificat pentru:
  • depunerea declaratiilor on-line in relatiile cu Institutiile de Stat: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Monitorul Oficial (MO), Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), etc.;
  • decontarile catre Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS);
  • reteta electronica;
  • depunerea si semnarea electronica a documentelor solicitate de Autoritatile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP);
  • transmiterea raportarilor catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP);
  • semnarea si/sau criptarea mesajelor trimise prin e-mail catre Partenerii de afaceri ai companiei;
  • autentificarea in sisteme informatice private
Certificatele AlfaSign® pot fi utilizate pentru autentificare, criptare, autentificare servere Web, semnare de cod, pentru gateway-uri VPN, toate împreună sau separat (în funcţie de serviciul ales de beneficiar) ca dovadă a identităţii în orice tip de tranzacţii electronice.

Compania AlfaTrust Certification S.A. este operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, notificarea sa fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu nr. 18195.

AlfaTrust Certification S.A. detine sistemele de management al calitatii, management al securitatii informationale, management de mediu si management al sanatatii si securitatii ocupationale, certificate in conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, respectiv OHSAS 18001.

 

Parteneri