Pages Menu
 Suport 0374.109.859
    Vânzări 0374.109.855
Categories Menu

Legislatie

Ai la dispozitie legislatia relevanta cu privire la semnatura electronica, la folosirea certificatelor digitale calificate in relatia cu ANAF si cu CNSAS.

 

Legislatie privind regimul juridic al semnaturii electronice – legislatie semnatura electronica

Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica

Hotararea Guvernului nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

Norme tehnice si metodologice din 13 decembrie 2001 pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr.4, Anexa nr. 5, Anexa nr. 6, Anexa nr. 7, Anexa nr.8, Anexa nr. 9, Anexa nr. 10)

Hotararea Guvernului nr. 2303 din 14 decembrie 2004 privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informatiei

Ordin ministru nr. 473 din 9 iunie 2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

Ordin ministru nr. 1000 din 26 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 473 din 2009 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

DIRECTIVA 1999/93/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice

 

Agentia Nationala si Administrare Fiscala – ANAF –Legislatie ANAF semnatura electronica extinsa

 

HG nr. 1397/2010 – modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – CNAS –

 

Ordin Nr. 974/30.11.2010privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere Ia distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorul de servcii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate

Ordin Nr. 435 din 23.04.2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

AlfaSign

AlfaSign